Schilderwerk

Bart van Fiksvo verzorgt ook de houtrotsanering aan uw pand. Tijdens het schilderwerk of het opnemen van de opdracht, kan houtrot geconstateerd worden. Voor de voortgang van de werkzaamheden en de garantie op het schilderwerk, is het van belang dat de houtrotsanering door dezelfde opdrachtnemer wordt uitgevoerd. Dit voorkomt extra kosten en de communicatie loopt met dezelfde partij. Bart heeft zich ook in houtrotsanering gespecialiseerd om u een compleet pakket te kunnen bieden.

Wat is houtrot

De grootste bedreiging van houten onderdelen is aantasting door schimmels, bekend onder de naam houtrot. Houtrot wordt regelmatig geconstateerd bij deuren, raamkozijnen en steunbalken. Niet elke houtsoort is even gevoelig voor deze schimmels. Wel ontstaan in het vochtige Nederlandse klimaat gemakkelijk schimmels die het hout aantasten.

Wat kan tegen houtrot worden gedaan?

Houtrot kan (gedeeltelijk) worden tegengegaan door het schilderwerk goed te onderhouden. Bart kan door een inspectie voor u uit te voeren, bepalen wanneer het nodig is een schilderbeurt uit te voeren. Het is verstandig om iedere vijf jaar na een schilderbeurt, het schilderwerk opnieuw uit te laten voeren. Daarnaast is het verstandig om iedere 2 jaar een tussencontrole te laten plaatsvinden om de staat van het schilderwerk te laten beoordelen en eventuele houtrot vroegtijdig te constateren.